Wat wij geloven

Wij geloven in God, de Schepper, Die aan het begin staat van al het leven, dus ook aan dat van ons eigen leven. Op grond daarvan belijden wij dat ieder mens waardevol is en uniek.

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en Mensenzoon, in Wie deze God Zichzelf aan ons en onze wereld heeft kenbaar gemaakt als een liefdevolle Vader.

Wij geloven dat God, in Zijn Zoon, de van Hem vervreemde mens heeft opgezocht om het contact met ons te herstellen.

Wij geloven dat Jezus’ leven, Zijn lijdensweg, Zijn sterven aan het kruis én Zijn opstanding uit de dood dé basis vormt voor de verzoening tussen God de Vader en de mensen én tussen de mensen onderling.

Wij geloven dat Jezus Christus de Heere is en dat we geroepen zijn om Hem te volgen in het leven van alledag.

Wij geloven dat deze navolging niet beperkt mag blijven tot de kerkdienst, maar dat het in alle facetten van het leven gestalte mag krijgen. In het bijzonder denken we dan aan de omgang met de mensen die leven aan de onderkant van samenleving: de hulpeloze, de uitgestotene, de vreemdeling.

Wij geloven dat God ons inspireert, doordat Hij ons Zijn Geest schenkt. De Geest Die ons inspireert om Jezus Christus te volgen en Die ons kracht geeft om handen en voeten en stem te geven aan Zijn grote liefde voor de wereld.

Wij willen een gastvrije gemeente zijn, omdat we allemaal welkom zijn bij God.