Vertelkring

In de ochtenddienst op zondag is er tijdens de preek vertelkring voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Samen gaan we zingen, luisteren we naar een Bijbelverhaal, praten er met elkaar over en maken nog een leuke knutsel aan de hand van het verhaal of het thema.

De vertelkring bereidt de kinderen voor op het bijwonen van de hele eredienst. Daarom is er op de laatste zondag van de maand vertelkring voor de kinderen van groep 1 en 2 en blijven kinderen van groep 3 de hele dienst in de kerk.

Nu er wegens de corona maatregelen een beperkt aantal mensen in de kerk kan zijn, wordt er op een aparte pagina wekelijks een werkje/kleurplaat geplaatst (zoveel mogelijk in het Vertelkring-thema) voor de kinderen die thuis meeluisteren.

Tijdens de zomervakantie is er geen vertelkring. In deze periode zullen er ook geen nieuwe werkjes op de site gepubliceerd worden.  Op D.V. zondag 5 september 2021 start de vertelkring weer!

Contact: Wim en Maja Blom, tel. 0345-571641 of wbblom@hotmail.com