Vertelkring

Zo lang de beperkende maatregelen voor kerkdiensten van kracht zijn, willen we wekelijks kinderwerkjes publiceren op een aparte pagina. Onderstaande informatie geldt voor “normale” omstandigheden.

De vertelkring is er om de kinderen voor te bereiden op het bijwonen van de hele eredienst.

Alle kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool zijn hierbij van harte welkom! Bij de vertelkring zingen de kinderen horen een Bijbelverhaal, praten er met elkaar over en maken een verwerking.
Om toe te groeien naar het bijwonen van de eredienst, blijven de kinderen van groep 3 op de laatste zondag van de maand de gehele dienst in de Kerk.

We houden de vertelkring in de Rank, naast de kerk. De kinderen en leiding verlaten de kerk tijdens het naspel van het lied voor de preek. Tijdens het collecteren komen zij weer terug en nemen weer plaats in de bank.

Er is vertelkring tijdens de morgendiensten op zondag.
In de zomervakantie is er geen vertelkring.

Contact: Wim en Maja Blom tel.0345-571641 of wbblom@hotmail.com