Vertelkring

Zo lang de beperkende maatregelen voor kerkdiensten van kracht zijn is er geen vertelkring tijdens de kerkdiensten.
We willen wekelijks één of meer kinderwerkjes publiceren op een aparte pagina.

De vertelkring is er om de kinderen voor te bereiden op het bijwonen van de hele eredienst.

Contact: Wim en Maja Blom, tel. 0345-571641 of wbblom@hotmail.com