Samenwerking Est

De hervormde gemeente Meteren en de hervormde gemeente Est vormen een combinatie.
De kerkenraden van Meteren en Est hebben samen de huidige predikant beroepen. De predikant is voor 75% van zijn tijd beschikbaar voor de hervormde gemeente Meteren en 25% voor de hervormde gemeente Est.
De gemeenten geven ook gezamenlijk een kerkbode uit.