Samenwerking Est

De hervormde gemeente Meteren en de hervormde gemeente Est vormen een combinatie.

De kerkenraden van Meteren en Est beroepen samen een predikant. De predikant is voor 75% van zijn tijd beschikbaar voor de hervormde gemeente Meteren en 25% voor de hervormde gemeente Est.

Op Nieuwjaarsdag en de tweede christelijke feestdagen houden we gezamenlijke erediensten, wisselend in één van de kerkgebouwen.
De gemeenten geven ook gezamenlijk een kerkbode uit.