Rapport adviescommissie

Vòòr de zomervakantie heeft een commissie, bestaande uit diverse gemeenteleden, een advies opgesteld voor de kerkenraad. Dit advies is besproken in de vergadering van 15 juni j.l. Het rapport van de adviescommissie, met de titel “Samen gemeente zijn: nooit alleen”, is voor gemeenteleden te raadplegen op deze website. Ga daarvoor naar de beveiligde pagina.

Tot maandag 29-08 (09:45 uur) stond hier abusievelijk een verkeerde versie van het rapport. Inmiddels is het vervangen door de juiste versie (1.2).