Muzikaal luisteruur

Eenmaal per twee weken op dinsdag verzorgen we een muzikale uitzending via kerkdienstgemist.nl en via YouTube. We openen de Bijbel en luisteren naar geestelijke liederen en gedichten. Op de andere dinsdagen zenden we een bijbellezing uit. Daarnaast is er op woensdag- en vrijdagavond een kort bezinningsmoment (ca. 20 minuten).

Voor informatie en het aanvragen van een lied voor het luisteruur op dinsdag: Annemieke de Fockert (telefoon 0345-574567 / e-mail: famdefockert@solcon.nl).