Muzikaal luisteruur

Eenmaal per twee weken op dinsdag verzorgen we een muzikale uitzending via kerkdienstgemist.nl en via YouTube. We openen de Bijbel en luisteren naar geestelijke liederen en gedichten. Daarnaast is er op donderdagavond een kort bezinningsmoment (ca. 20 minuten).

Voor informatie en het aanvragen van een lied voor het luisteruur op dinsdag: Annemieke de Fockert (telefoon 0345-574567 / e-mail: famdefockert@solcon.nl).