Missie en visie

Wij geloven en belijden dat we een geroepen gemeente van Jezus Christus zijn. Na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is het Evangelie de wereld overgegaan. Door Gods genadig omzien naar Nederland en de Betuwe is het Evangelie van genade en verzoening ook onder ons verkondigd. Door Gods verkiezende liefde mogen wij door geloof en bekering de liefde van God voor ons beantwoorden. Met andere woorden, we geloven dat de gemeente van Meteren Hem toebehoort.

We ervaren het als een wonder dat wij als zondige mensen zulk een kostbare schat als het Evangelie is, mogen bewaren en uitdragen. Als gemeente weten we ons daartoe geroepen en willen we met al ons denken en handelen ons daarop richten.