Liturgie komende dienst(en)

We streven ernaar om vòòr de zaterdag op deze pagina de liturgie voor de diensten van de komende zondag te publiceren. De liturgie blijft daarna ongeveer een maand op deze pagina staan.

Zondag 26-05-2024 18:30 uur

Voorzang: Weerklank Psalm 16 : 3 en 4
Votum en groet
Zingen: Psalm 73 : 12
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 2 : 7
Gebed 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 : 31 – 58
Zingen: Psalm 89 : 1 en 19
Prediking n.a.v. 1 Korinthe 15 : 44:
“Een geestelijk lichaam, geen contradictio in terminis”
Zingen: Psalm 68 : 10
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 98 : 4
Zegen

Zondag 26-05-2024 10:00 uur

Voorzang: Weerklank Lied 203 : 1, 2 en 5
Votum en groet
Zingen: Psalm 23 : 3
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119 : 9
Gebed
Schriftlezing: Efeze 1 : 3 – 14
Zingen: Psalm 106 : 3 en 26
Prediking
Zingen: Psalm 136 : 1, 22 en 23
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 61 : 3, 4 en 7
Zegen

Maandag 20-05-2024 10:00 uur

Voorzang: Weerklank Lied 192
Votum en groet
Zingen: Psalm 87 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 67 : 2
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 43 : 22 – 44 : 5
Zingen: Psalm 63 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Jesaja 44 : 3 – 5:
“Stromen van zegen op uitgedroogde grond”
1. De geestloosheid van het volk
2. De vernieuwing van het volk
3. De uitbreiding van het volk
Zingen: Psalm 108 : 1 en 2
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 87 : 4 en 5
Zegen

Zondag 19-05-2024 10:00 uur

Voorzang:
– Weerklank Lied 207
– Weerklank Lied 208
– Weerklank Lied 198 : 1 en 4
Votum en groet
Zingen: Psalm 119 : 3 en 9
Lezing van de wet
Zingen: Bedezang voor de predikatie (Gezang 8)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1 : 4 – 9 en 2 : 1 – 13
Zingen: Psalm 9 : 1, 2 en 11
Prediking n.a.v. Handelingen 1 : 8: “Kracht van Boven”
Zingen: Psalm 98 : 2 en 3
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 118 : 12
Zegen

Zondag 12-05-2024 18:30 uur

Voorzang: Weerklank Psalm 24 : 4 en 5
Votum
Zingen: Psalm 110 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68 : 9
Gebed 
Schriftlezing: Hebreeën 4
Zingen: Psalm 123 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Hebreeën 4 : 14 – 16
Zingen: Psalm 73 : 12 en 14
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 68 : 10
Zegenbede

Zondag 12-05-2024 10:00 uur

Voorzang: Weerklank Lied 316 : 1, 2 en 3
Votum en groet
Zingen: Psalm 100 : 1, 2 en 3
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 86 : 6
Lezen doopformulier
Zingen: Psalm 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Psalm 134 : 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 103
Zingen: Psalm 90 : 1 en 9
Prediking n.a.v. Psalm 103 : 17 en 18
Zingen: Psalm 103 : 9
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 115 : 7
Zegen

Donderdag 09-05-2024 10:00 uur Hemelvaartsdag

Voorzang: Weerklank Lied 186 : 1, 2 en 4
Votum
Zingen: Psalm 47 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 97 : 1
Gebed
Schriftlezingen:
– Lukas 24 : 50 – 53
– Handelingen 1 : 4 – 12
Zingen: Psalm 21 : 4, 5 en 13
Prediking
Zingen: Psalm 98 : 4
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 68 : 16 en 17
Zegenbede

Zondag 05-05-2024 10:00 uur

Voorzang: Weerklank Lied 219 : 1, 2 en 3
Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 1 en 3
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 25 : 3
Gebed
Schriftlezingen:
– Genesis 3 : 20 – 24
– 2 Koningen 2 : 9 – 14
– Lukas 24 : 44 – 49
Zingen: Psalm 43 : 3, 4 en 5
Prediking
Zingen: Psalm 138 : 1, 2 en 4
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 97 : 1 en 7
Zegen