Liturgie komende dienst(en)

We streven ernaar om vòòr de zaterdag op deze pagina de liturgie voor de diensten van de komende zondag te publiceren. De liturgie blijft ongeveer een maand op deze pagina staan.

Zondag 29-01-2023 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 432 : 1 en 2
Votum
Zingen: Psalm 36 : 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119 : 3 en 17
Gebed 
Schriftlezing: 2 Korinthe 10
Zingen: Psalm 139 : 1 en 2
Prediking n.a.v. 2 Korinthe 10 : 4 en 5: “Elke gedachte gevangen”
Zingen: Psalm 119 : 49
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 108 : 1 en 2
Zegenbede

Zondag 22-01-2023 18:30 uur

Liturgie (pdf-bestand)

Zondag 22-01-2023 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 21 : 1, 2, 3 en 4
Votum en groet
Zingen: Psalm 67 : 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 143 : 10
Gebed 
Schriftlezingen: Jesaja 25 : 6 – 9 en Lukas 13 : 22 – 30
Zingen: Psalm 22 : 13 en 14
Prediking n.a.v. Lukas 13 : 24a:
Jezus’ appel: Strijd om binnen te gaan!
– Een gewichtige vraag
– Een appellerend antwoord
– Een aangrijpend vergezicht
Zingen: Psalm 138 : 3
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 86 : 5
Zegen

Zondag 15-01-2023 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 171 : 1, 2 en 3
Votum en groet
Zingen: Psalm 9 : 1, 9 en 10
Lezing van de Wet (Markus 12 : 28 – 31)
Zingen: Psalm 65 : 2
Gebed 
Schriftlezingen:
– Johannes 19 : 28 – 30
– Kolossenzen 2 : 4 – 15
– Openbaring 12 : 5 – 9, 13, 14, 17, 18
– Openbaring 20 : 1 – 4
Zingen: Psalm 56 : 4 en 5
Prediking n.a.v. Johannes 19 : 30a, Kolossenzen 2 : 14b en 15 en Openbaring 20 : 2 en 3
Zingen: Gebed des Heeren : 1 en 9
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Lofzang van Zacharias : 1
Zegen

Zondag 08-01-2023 18:30 uur

Voorzang: Lofzang van Simeon : 1 en 2
Votum
Zingen: Psalm 37 : 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138 : 1
Gebed 
Schriftlezing: Lukas 2 : 22 – 35
Zingen: Psalm 84 : 1 en 6
Prediking
Zingen: Psalm 25 : 6 en 7
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 72 : 6 en 11
Zegenbede

Zondag 08-01-2023 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 236 : 1 en 4
Votum
Zingen: Psalm 122 : 1
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 65 : 2
Gebed 
Schriftlezing: Efeze 2
Zingen: Psalm 89 : 1
Prediking n.a.v. Efeze 2 : 19 – 22:
“Gefundeerd burgerschap en bouwwerk”
Zingen: Psalm 118 : 7, 11 en 14
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 106 : 3 en 26
Zegenbede

Zondag 01-01-2023 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 471 : 1 en 2
Votum en groet
Zingen: Psalm 121 : 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 121 : 4
Gebed 
Schriftlezingen: 2 Koningen 6 : 15 – 17 en Romeinen 8 : 31 – 39
Zingen: Psalm 62 : 1 en 4
Prediking n.a.v. Romeinen 8 : 31b en 32: “In vertrouwen verder…”
Zingen: Psalm 33 : 10
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 89 : 8
Zegen

Zaterdag 31-12-2022 18:30 uur

Voorzang: Weerklank 353 : 1 en 3 t/m 6
Votum en groet
Zingen: Psalm 90 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 73 : 13
Gebed 
Schriftlezingen: Prediker 11 : 9 t/m 12 : 8 en Efeze 2 : 1 – 10
Zingen: Psalm 91 : 1 en 7
Prediking
Zingen: Psalm 68 : 10 en 16
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Weerklank 471 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen

Zondag 25-12-2022 18:30 uur

Voorzang: Psalm 98 : 2 en 4 (uit Weerklank)
Votum en groet
Zingen: Psalm 118 : 1 en 12
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 118 : 13
Gebed 
Schriftlezingen: Lukas 2 : 8 – 20 en Johannes 10 : 11 – 15
Zingen: Psalm 9 : 11, 12 en 14
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 12
Zingen: Lofzang van Zacharias : 1, 4 en 5
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 72 : 10 en 11
Zegen

Zondag 25-12-2022 10:00 uur

Vooraf zingen we uit Weerklank de liederen 124 en 127
Voorzang: Weerklank 131 : 1 en 4
Votum en groet
Herdenken overleden gemeentelid
Zingen: Psalm 89 : 19 en 1
Lezing van de Wet
Zingen: Lofzang van Simeon : 2
Gebed 
Schriftlezing: Lukas 2 : 1 – 20
Zingen: Psalm 150 : 1, 2 en 3
Prediking: ‘Kerst – de Verborgene die bij ons is’
Zingen: Psalm 106 : 26
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Weerklank 118 (Ere zij God)
Zegen

Zondag 18-12-2022 10:00 uur

Voorzang: Psalm 121 : 1 (uit Weerklank)
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 : 6
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 86 : 6
Gebed 
Schriftlezing: Jesaja 11 : 1 – 10
Zingen: Psalm 139 : 1 en 14
Prediking n.a.v. Jesaja 11 : 1
Zingen: Psalm 30 : 3
Bediening Heilig Avondmaal
– Lezingen: Psalm 103 : 6-10, 11-13, 14-16, 17-19, 20-22
– Zingen: Psalm 116 : 1, 7, 8, 10 en 11
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 72 : 1 en 11
Zegen

Zondag 11-12-2022 18:30 uur

Voorzang: Psalm 80 : 1 en 10 (uit Weerklank)
Votum en groet
Zingen: Psalm 69 : 13 en 14
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 23 : 1
Gebed 
Schriftlezing: Jesaja 10 : 1 – 11
Zingen: Psalm 44 : 5, 13 en 14
Prediking met als thema: “Troost in de woestijn. Ook in Adventstijd.”
Zingen: Psalm 68 : 5 en 17
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 56 : 4 en 6
Zegen

Zondag 11-12-2022 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 113 : 1, 3 en 5
Votum
Zingen: Psalm 98 : 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119 : 1
Lezing eerste deel avondmaalsformulier
Gebed 
Schriftlezing: Exodus 15 : 1 – 15 en Jesaja 12
Zingen: Psalm 42 : 1 en 7
Prediking: “Verlossing door Immanuël”
1. Immanuels komst maakt vrede mogelijk
2. Immanuels komst maakt vertrouwen mogelijk
3. Immanuels komst maak vreugde mogelijk
Zingen: Psalm 118 : 7 en 8
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 36 : 3
Zegenbede