Liturgie komende dienst(en)

We streven ernaar om uiterlijk vrijdagavond hier de liturgie voor de diensten van de komende zondag te publiceren.

Zondag 02-10-2022 18:30 uur

Voorzang: Psalm 122 : 1 (uit Weerklank)
Votum
Zingen: Psalm 84 : 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 113 : 4
Gebed
Schriftlezing: Genesis 17 : 1 – 6 en Ruth 1
Zingen: Psalm 84 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Ruth 1 : 22
Thema: Terugkeer wordt thuiskomst
1. Hoe Naomi terugkeert
2. Met wie Naomi terugkeert
3. Wanneer Naomi terugkeert
Zingen: Psalm 87 : 3 en 4
Gebed
Zingen: Psalm 146 : 7
Zegenbede avondzang

Zondag 02-10-2022 10:00 uur

Voorzang: Weerklank 432
Votum en groet
Zingen: Psalm 146 : 3 en 7
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119 : 83
Gebed 
Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1 – 12
Zingen: Psalm 33 : 10 en 11
Prediking
Thema: Hopen in een hopeloze tijd
Zingen: Psalm 42 : 7
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 97 : 6 en 7
Zegen

Zondag 25-09-2022 10:00 uur
Opening winterwerk

Voorzang: Weerklank 242
Votum
Zingen: Psalm 122 : 1 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119 : 3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 2 : 23 – 3 : 16
Zingen: Psalm 25 : 6 en 7
Prediking n.a.v. Johannes 3 : 1-8
Thema: Enthousiasme gezocht!
1 Een oppervlakkig enthousiasme
2 Een zoekend enthousiasme
3 Een God-gewerkt enthousiasme
Zingen: Psalm 133 : 1 en 2
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 89 : 7 en 8
Zegenbede

Zondag 18-09-2022 18:30 uur
Dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Voorzang: Psalm 46 : 1 en 2 (uit Weerklank)
Votum en groet
Zingen: Psalm 65 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 40 : 2
Gebed
Schriftlezingen: Mattheüs 11 : 25 – 30 en Hebreeën 4 vers 6 – 16
Zingen: Psalm 36 : 2 en 3
Prediking
Zingen: Psalm 90 : 8 en 9
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 122 : 3
Zegen

Zondag 18-09-2022 10:00 uur
Bediening Heilig Avondmaal

Voorzang: Weerklank 336
Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 1 en 2
Lezing Tien geboden
Zingen: Psalm 51 : 5
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 11 : 25 – 30
Zingen: Psalm 17 : 3
Prediking
Zingen: Psalm 17 : 8
Collecten
Lezing tweede deel avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 42 : 1 en 2 (bij gereed maken van de tafel)
Aan de tafel lezen en zingen we uit Psalm 84
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 105 : 22
Zegen

Zondag 11-09-2022 10:00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorzang: Weerklank 569 : 1 t/m 6
Votum en groet
Zingen: Psalm 43 : 3 en 4
Lezing Tien geboden
Zingen: Psalm 43 : 5
Lezing eerste deel avondmaalsformulier
Gebed
Schriftlezing: Hooglied 4 : 9 – 5 : 1
Zingen: Psalm 5 : 7 en 8
Prediking n.a.v. Hooglied 4 : 16
Thema: Eindelijk thuis!
1 Waar de liefde heerst
2 Waar de levensgeur is
3 Waar de maaltijd gereed staat
Zingen: Psalm 143 : 10
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 84 : 4 en 6
Zegen