Lidmaatschap

Lid zijn

U bent lid van de hervormde gemeente Meteren als u gedoopt bent in een hervormde gemeente of geboren bent uit hervormde ouders, en u woont in Meteren. Na het doen van geloofsbelijdenis bent u een belijdend lid. U kunt dan bijvoorbeeld deel uitmaken van de kerkenraad.
Als u niet in Meteren woont, kunt u er ook voor kiezen om lid te worden van de hervormde gemeente Meteren. Neem voor informatie contact op met de scriba.

Gastlid

Naast het gewone lidmaatschap bestaat ook het gastlidmaatschap. U bent dan lid in een andere gemeente (niet-PKN), maar kunt uw verbondenheid met onze gemeente een vastere vorm geven.
Neemt u voor meer informatie contact op met de scriba.

Verhuizing

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen, dan vragen we u dit door te geven aan de scriba van onze gemeente.
Als u in onze gemeente komt wonen, krijgen wij daar automatisch bericht van. U wordt dan als nieuw ingekomene welkom geheten door een gemeentelid die u wat zaken zal uitleggen.