Predikant

De predikantsplaats is momenteel vacant. U kunt contact opnemen met de kerkenraad via het contactformulier.

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is aan de herder en leraar toebetrouwd de verkondiging van het Woord, de bediening van de sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis des geloofs, de bevestiging van ambtsdragers, de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk, de leiding van de ambtelijke vergaderingen der kerk, zo hij daartoe geroepen wordt en voorts met medewerking van de ouderlingen de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen, die van het evangelie vervreemd zijn, het medewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd en met de ouderlingen tezamen het opzicht over de gemeente.