Ouderlingen

Volgens de kerkorde van de PKN in Nederland is de taak van de ouderlingen:

  • het vergaderen van de gemeente
  • de zorg dat alles in de gemeente in orde geschiedt
  • het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening des Woords en het rechte gebruik van de Sacramenten, alsmede de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst.

Voorts dragen zij samen met de predikant het opzicht over de gemeente, alsook zijn zij bezig in de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen die van het evangelie vervreemd zijn en de geestelijke vorming van de jeugd.

H. van Doorn
ouderling
P. van Gessel
ouderling
H.W.A. de Kock
aanspreekpunt
pastorale zaken *)
M. den Ouden
ouderling
*) Geen ouderling zijnde