Kerkbode

De hervormde gemeenten van Meteren en van Est geven gezamenlijk een kerkbode uit. Deze verschijnt eenmaal per drie weken. Rond vakantieperiodes en feestdagen kan dit wat afwijken.

Een abonnement op de digitale editie kost € 10 per jaar, de papieren editie kost € 18 per jaar. Bij verzending per post komen daar de portokosten bij (€ 31 per jaar, totaal dus € 49). U kunt zich abonneren door het insturen van de ingevulde machtiging.
Desgewenst kunt u een proefnummer vragen via het contactformulier.