Kerkbode

De hervormde gemeenten van Meteren en van Est geven gezamenlijk een kerkbode uit. Deze verschijnt eenmaal per drie weken. Rond vakantieperiodes en feestdagen kan dit wat afwijken (zie publicatierooster).

Een abonnement op de digitale editie kost € 10 per jaar, de papieren editie kost € 18 per jaar. Bij verzending per post komen daar portokosten bij (€ 31 per jaar, totaal dus € 49). U kunt zich abonneren door het insturen van de ingevulde machtiging.
Bij wijziging van uw abonnement (bijvoorbeeld van papier naar digitaal of omgekeerd, of een ander rekeningnummer) stuurt u eveneens een machtiging in, met daarop de nieuwe gegevens.
U kunt eventueel een proefnummer vragen via het contactformulier.