Demografie

De demografische opbouw van de gemeente is globaal als volgt.

De grootste groep is de groep van 40 tot 49 jaar.
De groepen daaronder en daarboven zijn ook zeer groot.
Verder is er een grote groep jeugd, terwijl de groep ouderen verhoudingsgewijs klein is.
De gemiddelde leeftijd is in 10 jaar gestegen van ongeveer 42 jaar naar 44,9 jaar nu.

Deze demografische verdeling is grotendeels te verklaren doordat de nieuwbouwwijk Kalenberg volwassen is geworden. De jonge gezinnen die hier kort na de nieuwbouw kwamen wonen, zijn nu gezinnen met oudere kinderen geworden. De jonge gezinnen gaan nu veelal in de nieuwe wijk “De Plantage” wonen.

Overigens is het zo dat de jongeren na het voltooien van de middelbare school vaak wegtrekken om te gaan studeren of te gaan werken. Dat verklaart de relatief wat kleinere groep twintigers. De grote groep veertigers en vijftigers zijn veelal gemeenteleden die al jarenlang in Meteren kerken.

De gemeente bestaat uit 311 mannen en 303 vrouwen, waarvan 377 doopleden en 190 belijdende leden (mei 2019).