Collecten

De hervormde gemeente Meteren maakt onderdeel uit van een samenleving waarin mensen hulp nodig hebben. Daarom is er in iedere kerkdienst een collecte met een diaconaal doel. Daarnaast zijn er de collecten voor voortgang van de diensten en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Voor deze collecten en voor andere giften hebben wij collectemunten. Die zijn er met een waarde van € 0,75, € 1,00, € 2,00 en € 5,00.

De collectemunten zijn op maandag van 13.00 tot 16.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur te verkrijgen bij mevrouw M. van der Burg-de Gier, Blankertseweg 5A te Meteren, tel. 0345 – 56 92 46.
Betaling van de collectemunten gaat door middel van overschrijving naar rekeningnummer NL24 RABO 0381 2516 24 van de hervormde gemeente Meteren. Contante betaling is niet mogelijk.