Categoriearchief: Aankondiging

Komende diensten

Corona-virus
In verband met de bestrijding van het corona-virus kunt u helaas niet live aanwezig zijn bij onze kerkdiensten. In plaats daarvan worden iedere zondag twee gezamenlijke diensten uitgezonden (van Meteren en Est, zie ook de pagina met het laatste nieuws).
Zo lang de beperkende maatregelen voor kerkdiensten van kracht zijn, willen we wekelijks kinderwerkjes publiceren op een aparte pagina.

Zondag 31 mei (Pinksteren)
10:00 – morgendienst in Est, ds. J. Belder
18:30 – avonddienst in Meteren, ds. J. van Holten
De diaconiecollecte is bestemd voor de GZB (Pinksterzendingscollecte)

Maandag 1 juni (Pinksteren)
10:00 – morgendienst in Meteren, ds. J. Hogenhout
De diaconiecollecte is bestemd voor de GZB (Pinksterzendingscollecte)

Uw bijdragen aan de collecten kunt u overmaken naar
– diaconie Meteren: NL66 RABO 03.67.00.480
– diaconie Est: NL19 RABO 038.12.07.870
– kerkvoogdij Meteren: NL06 RABO 032.12.02.643
– kerkvoogdij Est: NL90 RABO 032.12.02.198