Kerstzangdienst

Op zaterdag 24 december 2022, kerstavond, hopen we om 17.00 uur een kerstzangdienst te houden in de hervormde kerk van Meteren. De heer Marinus Boot zal tijdens de viering een korte meditatie houden met als thema: “Op weg naar… Jezus!” Verder wordt een kerstverhaal verteld en zingen we met elkaar verschillende kerstliederen, onder muzikale begeleiding van enkele gemeenteleden. De viering zal rond kwart over zes eindigen. Daarna bent u welkom in De Rank voor warme chocolademelk, soep en kerstbrood.

We nodigen u van harte uit om de avond bij te wonen!

Rapport adviescommissie

Vòòr de zomervakantie heeft een commissie, bestaande uit diverse gemeenteleden, een advies opgesteld voor de kerkenraad. Dit advies is besproken in de vergadering van 15 juni j.l. Het rapport van de adviescommissie, met de titel “Samen gemeente zijn: nooit alleen”, is voor gemeenteleden te raadplegen op deze website. Ga daarvoor naar de beveiligde pagina.

Komende kerkdiensten

Om elders mee te kijken en luisteren met de diensten klikt u op de plaatsnaam in het overzicht hieronder. U gaat dan naar het juiste station op kerkdienstgemist.nl.

Zondag 21 juli 2024
10:00 Meteren Ds. J. Tadema Liturgie
18:30 Meteren Ds. J. de Jong Liturgie
Diaconale collecte: E.B.C. De Schuilplaats
Zondag 28 juli 2024
10:00 Meteren Ds. J.J. van Holten Liturgie
Diaconale collecte: Alg. diaconale doeleinden
18:30 Est Ds. M. Aangeenbrug
Diaconale collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond
Zondag 4 augustus 2024
10:00 Meteren Prop. M. Boot Liturgie
18:30 Meteren Ds. B. van Leeuwen Liturgie
Diaconale collecte: ZOA vluchtelingenzorg
Zondag 11 augustus 2024
10:00 Meteren Prop. D. Damsteeg Liturgie
Diaconale collecte: GZB zomerzendingscollecte
18:30 Est Ds. P. Zeedijk
Diaconale collecte: GZB zomerzendingscollecte