Alle berichten van Dick van Vuuren

Gemeentemaaltijd “Verbinding”

De jeugdclubs van onze gemeente organiseren ieder jaar een maaltijd voor de ouderen uit de gemeente. Dit jaar is dat een maaltijd voor de hele gemeente, omdat het in de huidige situatie voor iedereen lastig is om contact te maken en verbonden te zijn.

De maaltijd wordt deze keer online gehouden. We vragen mensen die mee willen doen en mensen die willen koken voor een oudere of voor een gezin. Het is de bedoeling dat iedereen die meedoet een maaltijd krijgt van een ander gezin. Op die manier is er verbinding.

Meedoen tijdens de maaltijd kan door middel van de verbinding van kerkdienstgemist.nl. Om 18:00 uur openen we met gebed. Om 19:00 uur is er een korte overdenking, en om 19:15 sluiten we af met dankgebed.

Kijk ook naar de online aankondiging van deze maaltijd!

Aanmelden, zowel om mee te eten als om te koken, kan via dit formulier of telefonisch bij Katinka Verstegen, telefoon 06 – 49 78 25 26.

Antwoorden op de quizvragen:

1. Marlinde6. Elbert11. Katinka
2. Dineke7. Nathalie12. Carla
3. Mariëlle8. Jarno13. Mark
4. Meike9. Daan14. Reinier
5. Marthe10. Machiel15. Mark

Komende kerkdiensten

Maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus
  • Om een kerkdienst bij te wonen is aanmelden verplicht. Per kerkdienst worden maximaal 30 personen toegelaten.
    Aanmelden kan vanaf 8:00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag, tot zaterdag 10:00 uur via het aanmeldformulier bij de betreffende kerkdienst hieronder of telefonisch op telefoonnummer 06-57867732. U kunt ook een mail sturen naar aanmeldenkerkdienst@hervormdmeteren.nl.
  • Om mee te kijken en luisteren met de diensten klikt u op de plaatsnaam in het overzicht hieronder. U gaat dan naar het juiste station op kerkdienstgemist.nl.
  • Tijdens de diensten zijn er geen collecten. Meer informatie.
  • Zo lang beperkende maatregelen van kracht zijn, willen we wekelijks een kinderwerkje publiceren op een aparte pagina.
Zondag 7 maart 2021
10:00 Meteren Ds. C.D. Zonnenberg Aanmelden vanaf
donderdag 04-03 08:00 uur
16:30 Est Ds. P.C.H. Kleinbloesem Aanmelden via Est
18:30 Meteren Ds. P. Vermaat Aanmelden vanaf
donderdag 04-03 08:00 uur
Diaconale collecte: GZB voorjaarszendingscollecte
Woensdag 10 maart 2021
15:00 Meteren Ds. J. Hogenhout Online kinderdienst
19:00 Meteren Ds. J. Hogenhout Aanmelden vanaf
maandag 08-03 08:00 uur
Diaconale collecte: Dorcas
Zondag 14 maart 2021
10:00 Meteren Ds. J. Hogenhout Aanmelden vanaf
donderdag 11-03 08:00 uur
18:30 Meteren Prop. A.C. Borsje Aanmelden vanaf
donderdag 11-03 08:00 uur
Diaconale collecte: Fam. ’t Hart, Rwanda (GZB)

Coronahulp

Woont u in Meteren en heeft u door de beperkende overheidsmaatregelen hulp nodig? Wij proberen u te helpen.
Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen, de hond uitlaten, eten koken enz. U kunt bellen of appen naar 06-19648370 of mailen naar coronahulp@hervormdmeteren.nl. Ook als u hulp wilt aanbieden, kunt u op deze manier contact opnemen.
Uiteraard kunt u ook terecht bij de diaconie.
Wij werken samen met c.q. zijn aangemeld bij de burgerlijke gemeente (WestBetuweHelpt) en het platform #NietAlleen.

Als u een (pastoraal) gesprek wilt, kunt u bellen met ds. J. Hogenhout.

Muzikaal luisteruur

Eenmaal per twee weken op dinsdag verzorgen we een muzikale uitzending via kerkdienstgemist.nl en via YouTube. We openen de Bijbel en luisteren naar geestelijke liederen en gedichten. Op de andere dinsdagen zenden we een bijbellezing uit. Daarnaast is er op woensdag- en vrijdagavond een kort bezinningsmoment (ca. 20 minuten).

Voor informatie en het aanvragen van een lied voor het luisteruur op dinsdag: Annemieke de Fockert (telefoon 0345-574567 / e-mail: famdefockert@solcon.nl).

Maatregelen Corona virus

01-04-2020 17:45
Heeft u hulp nodig ten gevolge van de overheidsmaatregelen? Kijk op deze pagina. Ook als u hulp kunt bieden!

18-03-2020 09:00
Onderstaand vindt u enkele punten uit een brief namens de kerkenraad. U kunt de brief hier bekijken.

Kerkdiensten:
Tot nader order vervallen de openbare kerkdiensten. In plaats hiervan zullen we twee gezamenlijke diensten per zondag uitzenden, zie hiervoor dit bericht.

Pastoraat en huisbezoek:
Ook het huisbezoek en het bezoekwerk van de predikant is tot nader order stilgelegd. Maar mocht u dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de ouderlingen of ds. J. Hogenhout. We zoeken dan naar een passende wijze om elkaar te ontmoeten en te kunnen spreken. Uiteraard zijn we in crisissituatie altijd beschikbaar!

Catechese, kringwerk en jeugdwerk:
Alle gemeenteactiviteiten, zoals catechese, kringwerk en jeugdwerk, liggen tot nader order stil.

Kerktelefoonuitzending:
De komende weken verzorgen we vanuit het kerkgebouw van Meteren een muzikale uitzending via kerkdienstgemist.nl en de luisterkastjes, zie hiervoor “Muzikale uitzending“.

13-03-2020 22:15
* Het geplande avondmaal d.d. 29-3-2020 wordt tot nader order uitgesteld.
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de zondagse eredienst doorgaat. Wij vragen uw begrip dat zaken anders lopen dan gepland.
Laten we bovenal in ons gebed onze God vragen om zijn bescherming.

04-03-2020
Op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM staat veel informatie.
De belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn:

  • Was de handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Volg het spoor

Kom je ook naar de kerk op Eerste Kerstdag om 17:00 uur?
Met elkaar willen we het spoor volgen van de Here Jezus in zijn komst naar de aarde.
Je mag je ouders, opa, oma, broers, zusjes en iedereen die je maar wil meenemen.
We zien uit naar je komst!