23 september: Jongerendienst

Jongerendienst (18:30 uur) met medewerking van de muziekgroep GROW.
Het thema van de dienst is “Kijken in de ziel”, naar aanleiding van Psalm 139.

Na de dienst is er in de pastorie een preekbespreking voor de jeugd vanaf 16 jaar. Aansluitend is er een hapje en een drankje, en gelegenheid om een gezelschapsspel te doen.